Головне управління Держгеокадастру

 у Запорізькій області

                                                                       _______________________________________

                                                                       _______________________________________

 (ПІБ фізичної особи, назва юридичної особи)

                                                                       _______________________________________

                                                                       _______________________________________

      (місце проживання, місцезнаходження особи)

                                                                       тел.____________________________________

КЛОПОТАННЯ

про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою

Прошу надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою

______проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність________

(вид документації)

___________для ведення особистого селянського господарства___________________

(цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок)

орієнтовною площею     2 га     , яка (які) розташована (розташовані)

______________________________________________________район Запорізька область

назва адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташована (розташовані) земельна ділянка (земельні ділянки)

Для фізичних осіб

Мені відомо, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених статтєю 121 Земельного кодексу України, проводиться один раз по кожному виду використання.

Заявляю, що не приймав участь в безоплатній приватизації земельної ділянки за цільовим призначеням  для ведення особистого селянського господарства

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів та зазначеної інформації _____________________

підпис

Я, шляхом підписання цього тексту, відповідно до п.6 ст.6 та п. 1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персоналних даних», надаю згоду та дозвіл на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновленя, використання  та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) знеособленя персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, таж роботи (загальний, на державній службі та в органах місцевого самоврядування). Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

 

Додатки:

  1. Схема розміщення земельної ділянки.

(викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали)

  1. Інші необхідні документи

 

 

«____»_____________20______р.                                     ____________________

підпис


Про нас

Товариство ветеранів АТО  “Запоріжжя” – створене діючими, демобілізованими і комісованими (за пораненням) воїнами ЗСУ, НГУ,що приймали участь в АТО.
Товариство ветеранів АТО – є неполітичною, неприбутковою громадською організацією. Вся наша діяльність спрямована на захист ветеранів і учасників АТО та їх родин.
Зв’яжіться з нами

КОНТАКТИ

ПОДЗВОНИТИ